ANTIKONCEPCE

 

Definice

Antikoncepce je název pro metody, které způsobují dočasnou a vratnou ztrátu schopnosti oplodnění, a tak brání vzniku neplánovaného těhotenství. Výběr vhodné antikoncepce je velmi individuální. Závisí především na věku a zdravotním stavu pacientky, na tom, jaký je somatotyp, jaké prodělala choroby a podobně.


Její spolehlivost

Velký důraz je kladen především na spolehlivost antikoncepce, tento parametr udává tzv. Pearlův index, jenž udává počet nežádoucích otěhotnění při užívání antikoncepce ve vzorku sta žen za rok. Čísla v tabulce vyjadřují procenta žen, u kterých dojde k neočekávanému otěhotnění během prvního roku používání dané metody. 

 

Metoda Typické použtií Dokonalé použití
Podkožní implantát 0,05 0,05
Nitroděložní hormon. antikoncepce 0,2 0,2
Sterlizace muže 0,15 0,1
Sterlizace ženy 0,5 0,5
Nitroděložní tělísko na bázi mědi 0,8 0,6
Vaginální kroužek 9 0,3
Náplast 9 0,3
Perorální antikoncepce (pilulka) 9 0,3
Pesar se spermicidem 12 6
Mužský kondom 18 2
Ženský kondom 21 5
Žádna metoda 85 85

Zdroj: http://www.antikoncepce.cz/​

 

 

Dělení antikoncepce


a) podle obsahu hormonů

 

Hormonální antikoncepce estrogen-gestagenní

 -​ tvoří kombinace hormonů obsahující estrogen a gestagen 

Formy: tablety, náplast,vaginální kroužek

 

Hormonální antikoncepce gestagenní 

- bez estrogenů obsahující pouze gestagen

Formy: tablety, nitroděložní tělísko s účinností 3 nebo 5 let

 

Nitroděložní tělísko

Lokálně se uvolňuje 1000x méně hormonů ve srovnání s tabletami, takže odpadá riziko nežádoucích účinků. Hormon působí přímo na děložní sliznici, čímž je zajištěn vysoký antikoncepční účinek a současně zabráněno vzniku zánětu.

Nitroděložní tělísko je drobné, jednoduše se zavádí do dělohy v ambulanci. Tělísko může být odstraněno kdykoliv, navíc po odstranění je okamžitě obnovena schopnost otěhotnění. Je vhodné i pro ženy, které ze zdravotních důvodů nesmí užívat žádné hormony.

Jedná se o kombinaci nejšetrnější, nejspolehlivější a nejlevnější metody.

 

Nehormonální antikoncepce

- kondom,pesar, diaphragma, nitroděložní tělísko, měření teploty v průběhu menstruačního cyklu

 

Lokální preparáty

- zavádí se před stykem do pochvy ve formě čípku nebo krému

 

 

b) podle působení času


Krátkodobá antikoncepce

Metody krátkodobé antikoncepce můžeme dále dělit na ty, které se aplikují denně (pilulky) a na ty, které se nemusí aplikovat každý den. Ty se mohou se aplikovat 1x týdně (náplasti), 1x měsíčně (vaginální kroužky) nebo 1x za několik měsíců (injekce).

 • pilulky s obsahem ženských hormonů estrogenu a progestinu, případně pouze s nízkým obsahem progestinu (tzv. minipilulky).  Jde o tablety, které se užívají každý den ideálně ve stejnou dobu
 • antikoncepční náplast obsahuje estrogen a progestin se aplikuje se nalepením na pokožku (hýždě, spodní část břicha, rameno…). Každý týden se náplast vymění za novou
 • vaginální kroužek, který se jednou měsíčně zavádí do vaginy, po 3 týdnech se vyjme a následuje 7denní pauza, kdy se dostavuje menstruační krvácení
 • injekce s obsahem progestinu, které se aplikují jednou za tři měsíce


Dlouhodobá antikoncepce

Metody dlouhodobé antikoncepce můžeme dále dělit na reversibilní (vratné, po ukončení užívání nebo aplikace antikoncepce, se plodnost obnoví), a nereversibilní (nevratné, plodnost se už obnoví).

Reversibilní (vratné) metody po ukončení užívání nebo aplikace antikoncepce dochází k obnovení plodnosti. Patří sem:

 • nitroděložní tělísko s hormonem, které se zavádí do dělohy. Tělísko obsahuje progestin (hormon žlutého tělíska), který zahustí hlen děložního hrdla. To se stane pro spermie neprostupným, zabrání se jim v cestě k vajíčku, takže nemůže dojít k jejich spojení. Podrobnosti o tomto typu naleznete na samostatné stránce věnované nitroděložnímu tělísku s hormonem
 • nitroděložní tělísko bez hormonu, které se rovněž zavádí do dělohy, ale neobsahuje hormony. Obvykle je založeno na bázi mědi, stříbrna nebo zlata. Nitroděložní tělísko na bázi zlata pozitivně ovlivňuje délku a sílu menstruačního cyklu
 • podkožní implantáty, které však v současné době nejsou na českém trhu dostupné
 • nereversibilní (nevratná) metoda, kam patří sterilizace, je metodou, která vede k trvalé ztrátě plodnosti, ale současně zachovává normální funkci pohlavních žláz

 

Potíže při užívání atikoncepce

Pokud nejste spokojená s vybranou antikoncepční metodou, krvácíte mimo cyklus nebo se u Vás objevuje nepravidelné krvácení či jiné nežádoucí účinky, pokračujte v užívání antikoncepce a Vaše potíže konzultujte s námi.

 

 

Ovlivnění účinku antikoncepe

Některé faktory mohou ovlivnit účinnost tabletové antikoncepce a může dojít k otěhotnění i během pravidelného užívání antikoncepce.

Stává se tak při:

 • akutní průjem
 • zvracení
 • užívání antibiotik
 • očistné kůry-chlorella apod.
 • pití některých bylinných čajů (třezalka)
 • užívání projímadel
 • užívání některých antiepileptik

Antikoncepce a trombóza

Hormonální antikoncepce může zvýšit riziko trombózy, absolutní riziko u pacientek bez rizikových faktorů je ale malé.

 

Příznaky a předzvěsti akutní trombózy / embolie plic:

 • dechová nedostatečnost
 • bolest na hrudi
 • jednostranné silné bolesti v lýtkách
 • zrychlený tep, závratě, tachykardie
 • poruchy vidění
 • silné bolesti hlavy
 • mdloby s nebo bez křečí

Okolnosti vylučující užívání antikoncepce

Hormonální antikoncepce může zvýšit riziko trombózy, absolutní riziko u pacientek bez rizikových faktorů je ale malé. Existují okolnosti, které vylučují užívání jakýchkoliv metod antikoncepce, vždy záleží na posouzení lékaře, např. to jsou: 

 • arteriální nebo venózní trombembolické příhody
 • predispozice k venózní nebo arteriální trombóze
 • migréna s aurou
 • zhoubné nádory pohlavních orgánů
 • nevysvětlené vaginální krvácení mimo cyklus
 • předpokládaná nebo prokázaná gravidita
 • přecitlivělost na některou složku přípravku

 

Nezapomeňte se chránit kondomem před sexuálně přenosnými chorobami jako je např. AIDS!

 

Více inofrmací na stránkách www.antikoncepce.cz